Thắt lưng nam da bò sáp, Khóa đồng

Chất liệu: Da bò sáp – Crazy horse

Kích thước: 120 x 3.5 cm

Màu sắc: Nâu

Mặt khóa: Đồng nguyên khối

Kiểu khóa: Khóa kim