Dây nịt nữ pullup, màu cam

Chất liệu: Da Pullup

Kích thước: 2.5 x 120 cm

Mặt khóa:  Đồng nguyên khối

Kiểu khóa: Khóa kim

Danh mục: