Thắt lưng nữ pullup, Khóa đồng

Chất liệu: Da Pullup

Kích thước: 120 x 2.5 cm

Mặt khóa:  Đồng nguyên khối

Kiểu khóa: Khóa kim

Danh mục: